Individuell plan för rehabilitering och habilitering

Illustration planeringsmöte

Vad är en individuell plan?

Den individuella planen är en överenskommelse mellan dig som får stöd från habiliteringen och oss som arbetar här. I planen skriver vi vilka mål vi ska uppnå och hur vi ska arbeta för att nå målen. Det kan handla om
träning, utbildning eller annat stöd från habiliteringen. Det är dina egna behov och dina anhörigas behov som vi utgår ifrån när vi tillsammans gör planen.

Det är bra att ha en individuell plan. Den gör det enklare att påverka stödet du ska få och att följa upp det som vi kommit överens om.

Det handlar om dig, så din medverkan är viktig

Det är viktigt att du själv får berätta om dina önskemål och behov. Därför ska du själv vara med och göra planen om det är möjligt. De allra yngsta barnen brukar inte vara med. Men redan från tidig skolålder går det bra att vara med, utifrån sina förutsättningar. Som vuxen kan du komma själv till planeringen eller tillsammans med någon annan som du vill ha med dig.

Det här pratar vi om vid planeringen

  • Vem ansvarar för att planen följs upp och förnyas?
  • Hur är situationen nu? Vad är bra och vad är inte bra?
  • Hur önskar du och dina anhöriga att vardagen ska fungera, hemma, i skolan, på arbetet och på fritiden?
    Är det något som ni vill förändra och i så fall hur?
  • Vad kan du och dina anhöriga göra själva för att vardagen ska fungera bättre? Vilka andra kan hjälpa till? Hur tar vi kontakt med dem?
  • Vad kan habiliteringen hjälpa till med? Vilka aktiviteter kan behövas? Vilket stöd behöver anhöriga?
  • Hur ska insatserna samordnas med andra som ger stöd?

 

Samordnad individuell plan - SIP

Genom att göra en så kallad samordnad individuell plan kan ditt stöd från olika myndigheter och vårdgivare planeras och samordnas på ett bättre sätt. Det ökar möjligheten för dig att få dina behov tillgodosedda. Personalen på habiliteringen kan berätta mer om samordnad individuell plan.