Ansökan till habiliteringen

Så här får du hjälp från habiliteringen

På habiliteringen ger vi insatser till barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, autism, flerfunktionshinder, förvärvad hjärnskada samt rörelsenedsättning på grund av cp, ryggmärgsbråck och vissa muskelsjukdomar.

Barn och unga

När det gäller barn och unga ska du som är förälder kontakta barnhälsovården eller skolans elevhälsa. De hjälper dig att göra en ansökan till habiliteringen och en bedömning som beskriver vilka svårigheter ditt barn har. Ditt barn kan också remitteras till habiliteringen från barnsjukhuset eller barn- och ungdomspsykiatrin om deras utredningar visar att barnet har behov av habiliteringens stöd.

Vuxna

Du som är vuxen kan få kontakt med habiliteringen genom att läkaren på sjukhus, vårdcentral eller psykiatrisk mottagning skriver en remiss.

Som vuxen kan du själv ansöka om att få komma till habiliteringen. I ansökan ska du beskriva vilka svårigheter du har, till exempel hur du klarar boende, studier, arbetsliv och sociala kontakter. När du skickar in din ansökan ska du även skicka med vissa dokument som beskriver din funktionsnedsättning. På blanketten står vad som måste finnas med.

Om du har kontakt med en LSS-handläggare eller biståndshandläggare inom kommunen så kan handläggaren hjälpa dig med din ansökan.

Blankett för egenansökan finns på den här sidan. Du kan även beställa en blankett genom att ringa habiliteringens sekreterare på telefon 018-611 68 68. Hit kan du även vända dig med frågor.

Den ifyllda och påskrivna blanketten skickas till:  

Habiliteringens remissbedömning
Nära vård och hälsa
Box 260 74
750 26 Uppsala