Teknikavdelningen

Teknikavdelningen arbetar länsövergripande inom följande områden:

  • Byggnadsteknik
  • El- och teleteknik
  • Värme- och sanitetsteknik, luft, ånga och kyla samt medicinska gaser
  • Energihushållning, energi- och mediastatistik
  • Säkerhet

 

Enheten Fastighetsdrift arbetar med tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av Region Uppsalas fastigheter samt med tekniska installationer.

Fastighetsdriften arbetar över hela länet vilket motsvarar detta:

  • 5700 normalstora villor
  • 3000 – 3500 felanmälningar/beställningar varje måna

 

Vi utför tillsyn och skötsel på våra installtioner som kommer ifrån fastigheten, lokalen eller inneklimatet. Om vi upptäcker något fel eller trasigt vid en sådan tillsyn, eller efter felanmälan, åtgärdar vi detta.

Vi utför arbete efter beställningar där vi prioriterar och planerar arbetet efter tillgängliga resurser.

Vi har även viss jourverksamhet om det uppstår problem som ovillkorligen måste lösas omgående.