Projektavdelningen

Projektavdelningen arbetar på uppdrag från Fastighetsavdelningen. Uppdragen förbereds genom behovsanalyser och förstudier och avtalen omfattar projektering och produktion. Även Teknikavdelningen kan beställa arbeten som gäller större underhållsarbeten och fastighetsinvesteringsprojekt.

Arbetsprocess

Vi har årsavtal med konsulter som vi anlitar för tekniska utredningar. Vi leder projekteringsarbetet och ser till att olika verksamheter får yttra sig om våra förslag till lösning. Hela processen beskrivs i Projekthandboken.

Ekonomiska beräkningar

En stor del av vårt arbete är att göra ekonomiska kalkyler och beräkningar samt göra budget enligt uppdraget. Kontinuerlig uppföljning av ekonomin i projekten rapporteras till beställare av projekten.