Ledning

Avdelningen består av förvaltningsdirektören, förvaltningsdirektörens sekreterare samt enheterna Kommunikation och Miljö