HR-avdelningen

HR-avdelningens uppdrag är att stödja Fastighet och service i rollen som attraktiv arbetsgivare. Stödet sker genom utbildning och konsultativt arbetssätt till förvaltningens chefer i deras arbete med att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla sina medarbetare och chefer. Avdelningen ansvarar för att samordna HR-frågor inom förvaltningen.

Enheten för arkiv och registraturs uppdrag är att stödja Landstingsservice chefer och handläggare i frågor som rör diarieföring och arkivering. Stödet sker genom utbildning och konsultativt arbetssätt i syfte att förvaltningen ska efterleva de lagkrav som finns inom arkiv och registratur.

Enheten ansvarar för utlämning av allmänna handlingar till media och allmänhet.