Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen är inkörsporten till Fastighet och service och våra olika serviceenheter. Fastighetsavdelningen ska erbjuda ändamålsenliga lokaler för sina kunder och koordinera den service kunderna efterfrågar.

Förvaltning, anpassning och utveckling

Våra förvaltare ansvarar för förvaltning, anpassning och utveckling av 350 000 kvadratmeter lokalyta på Akademiska sjukhus och Uppsala Science Park. I övriga länet förvaltar vi både egna och inhyrda. Kundernas är verksamhet är allt från högspecialiserad sjukhusvård och forskning, till vårdcentraler, folkhögskolan på Wik och bussdepåer.