Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för Fastighet och service verksamhetsplanerings-, prognos- och bokslutsprocesser. Vi tar fram direktiv, leder och styr dessa processer inom organisationen, ansvarar för att system för registrering av data och uppföljning finns, sammanställer och analyserar inlämnade data och återkopplar och följer upp med ansvariga.