Beställar- controlleravdelningen

Beställar- controlleravdelningen ansvarar för service till Region Uppsalas förvaltningar, t.ex. städ och kost. Avdelningen ansvarar inte för den vaktmästeri- och fastighetsdriftverksamhet som Fastighet och service driver i egen regi. I mindre omfattning erbjuder Beställar- controllerfunktionen även sina tjänster till privata vårdgivare och universitet.

Inom avdelningen finns ansvaret för Region Uppsalas telefoni samt även för Fastighet och services it-frågor och systemförvaltningen av Landlord/Weblord.