Almunge vårdcentral

Almunge

Region Uppsala bygger en ny Vårdcentral i Almunge. Vårdcentralen kommer att inrymma 1000 kvadratmeter vårdutrymmen och stå klar våren 2019.

Vårdcentralen är utformad som en lada för att smälta väl in i den natursköna omgivningen.