Våra förvaltningar

I Region Uppsala arbetar vi mest med hälso- och sjukvård. Vi arbetar också med tandvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.

På den här sidan presenterar vi våra förvaltningar. Följ länkarna under varje stycke om du vill läsa mer!  

Du kan välja vårdcentral

Läkare och patient

Vi har många vårdcentraler. Du kan välja om du vill höra till en speciell vårdcentral. När du blir sjuk kan du ringa vårdcentralen som hjälper dig, eller till sjukvårdsrådgivning 1177. För livshotande tillstånd eller svåra skador, ring 112 eller åk till akutmottagning på sjukhus.

Det finns även vårdcentraler som ägs av privata företag. Du väljer själv om du vill gå till en sådan privat vårdcentral eller om du vill gå till en av Region Uppsalas vårdcentraler. De har alla avtal med Region Uppsala. Det betyder att vi erbjuder dig samma slags vård och du betalar samma avgift.

Region Uppsalas vårdcentraler
Alla vårdcentraler

Region Uppsala har två sjukhus

Vi har två egna sjukhus: Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Akademiska sjukhuset samarbetar med Uppsala universitet. Tillsammans utbildar de bland annat läkare och sjuksköterskor. De samarbetar också om forskning.

Lasarettet i Enköping

Akademiska sjukhuset  

Stöd till dig som har nedsatt funktion

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd av oss i Region Uppsala. Vi hjälper till exempel dig som har autism, cp-skada, nedsatt syn eller nedsatt hörsel. Vi finns i den del av Region Uppsala som heter Nära vård och hälsa.

Habilitering

Tandvård

Tandläkare och flicka

Folktandvården heter Region Uppsala egna kliniker som ger tandvård. Det finns också privata företag som ger tandvård. Du väljer själv om du vill gå till en klinik inom Region Uppsala eller till ett privat företag.

Tandvård 

Ta del av kulturen

När du bor i vårt län vill vi att du ska kunna ta del av kulturen. Du kan till exempel gå på teater, se konst, se film eller lära dig om konst på en folkhögskola.

Kultur och bildning heter den del av Region Uppsala som arbetar med kultur.

Vi ser inte bara till att du kan ta del av kulturen. Vi ger också stöd till dem som skapar kultur, till exempel konstnärer.

Kultur och bildning

Byggnader och service

Fastighet och service Region Uppsala (fd. Landstingsservice) ansvarar för Region Uppsalas byggnader och ger också service till de olika verksamheterna.

Fastighet och service

Åk tåg eller buss med oss

Kvinna ska kliva på en buss

Kollektivtrafiken består av de tåg och bussar som vem som helst kan åka med. Det är Region Uppsala som sköter om kollektivtrafiken i vårt län. Vi har gett kollektivtrafiken ett eget namn: UL.

Tack vare UL kan du till exempel ta tåget till Tierp eller bussen till Örsundsbro.

UL har en egen webbplats. Där kan du hämta tidtabeller. Där kan du också läsa mer om tåg och bussar.

Mer Om UL (öppnas i nytt fönster)

Regionkontoret

Regiondirektören är Region Uppsala högsta chef. Tillsammans med sin förvaltning, Regionkontoret, ska hon eller han se till att de politiska besluten genomförs. Besluten rör framför allt vård, tandvård, trafik och kultur.

Tjänstemännen på Regionkontoret ger också stöd till verksamheterna i övriga delar av Region Uppsala.

Regionkontoret

Resurscentrum Region Uppsala

Resurscentrum ger ledningsstöd och administrativt stöd till Region Uppsalas verksamheter och till Regionkontoret. Vi hanterar bland annat löneutbetalningar, kund- och leverantörsfakturor och bokslut för hela Region Uppsala. Vi har också det övergripande ansvaret för Region Uppsalas arkiv- och dokumenthantering.

Resurscentrum Region Uppsala

Varuförsörjningen

Varuförsörjningen är ett samarbete mellan fem landsting och regioner. Förvaltningen som ingår i Region Uppsalas organisation hanterar upphandling och inköp av förbrukningsmaterial till vården. Varuförsörjningens mål är att all upphandling och alla inköp tar hänsyn till funktion, kvalitet, säkerhet, totalkostnader och miljö. På så sätt blir produkterna förmånliga för såväl patienter som för landstingen och regionerna.