Så här jobbar Region Uppsalas verksamheter för säkrare vård

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren (landsting, kommun eller annan näringsidkare som utför vård)
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

Patiensäkerhetsberättelsen ska visa:

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
  • vilka resultat som uppnåtts

 

Patientsäkerhetsberättelse Region Uppsala 2018

Patientsäkerhetsberättelse Region Uppsala 2017