Vårdstyrelsen

Vårdstyrelsen ansvarar för den verksamhet som bedrivs av Primärvården, Folktandvården samt Hälsa och habilitering.

Vårdstyrelsen har följande uppdrag:

  • Vårdproduktion: primärvård, närvård, mobil hälso- och sjukvård, habilitering och tandvård
  • Upphandlingar inom sitt verksamhetsområde
  • Samordning av primärvård
  • Närvårdsutveckling i samverkan med länets kommuner, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset
  • Samarbete med universiteten i Uppsala
  • Forskning- och utvecklings stöd (FoU)


Styrelsen ska utveckla en effektiv hälso- och sjukvård med fokus på invånar- och patientorienterade mål och kvalitetsaspekter samt ha en tydlig utgångspunkt i befolkningsperspektivet.

Vårdstyrelsen har 13 ledamöter och 8 ersättare. Till höger hittar du en länk med namn och kontaktuppgifter till nämnden.

Vårdstyrelsen har ett arbetsutskott som utgör ett beredande organ för de ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet fattar beslut i enlighet med fastställd delegationsordning.

Vårdstyrelsens protokoll och handlingar

 

Handlingar och protokoll 2016-2017 (öppnas i nytt fönster)