Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden har hand om frågor som rör Region Uppsalas ägande och förvaltning av fastigheter. Samt frågor som rör utveckling inom fastighets-, teknik- och serviceområdena.

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för:

  • Genomförande av beslutade fastighetsprojekt
  • Verksamhetsanknuten service
  • Energifrågor
  • Transporter
  • Mat/kost
  • Lokalvård
  • Utrustning

 
Fastighets- och servicenämnden har ett arbetsutskott som utgör ett beredande organ för de ärenden som ska behandlas av nämnden. Arbetsutskottet fattar beslut i enlighet med den fastställda delegationsordningen.

Fastighets- och servicenämndens handlingar och protokoll

 

 Handlingar och protokoll 2016-2017(öppnas i nytt fönster)