Dansa en bok

28 januari 2016

Länsbibliotek Uppsala och Kulturenheten har beviljats projektbidrag från Kulturrådet för projektet Dansa en bok under 2016. Inom projektet kombineras dans, musik och litteratur för barn i åldrarna 4-7 år. En metodhandledning kommer att produceras för att inspirera förskole-, skol- och bibliotekspersonal att dramatisera bilderböcker i form av dans.

Metoden ska kunna användas i stort sett med vilken bilderbok som helst. Handledningen ska kunna användas av icke dans- och musikutbildade det vill säga förskolepedagoger, bibliotekspersonal, föräldrar med flera.

Förhoppningen är att kombinationen av språk, dans och musik kommer att korsbefrukta varandra och uppmuntra till skapandet av egna danssagor, egen musik och egna berättelser.

Arbetsmaterialet ska utarbetas i nära samverkan med barn. Genom fokusgrupper kommer de att vara delaktiga i hur handledningen utformas.

Kontakt: Anneli Lidström, Länsbibliotek Uppsala, anneli.lidstrom@lul.se och Eva Forsberg Pejler, Kulturenheten - Dans, eva.forsberg.pejler@lul.se

Workshop om Dansa en bok. Foto: Marina Lindberg
Workshop om metoden Dansa en bok. Foto: Marina Lindberg