För skola/förskola

illustration handledning

Att öppna nya världar
- en fortbildningsdag om kulturens/scenkonstens roll i skolan med koppling till Lgr11
Tisdag den 20 mars kl 12.30 - 17.00 på Uppsala konsert och kongress