För föreningar - www.lul.se

För föreningar

 sammanträde

Att möta mångfald

- en dag om mångfald och jämlikhet ur ett arrangörsperspektiv
Lördag den 1 september 2018, kl 10.00 – 16.40
ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Arrangemanget är tyvärr inställt p g a för få anmälda deltagare!