Region Uppsalas kulturstipendier

Kulturnämnden vid Region Uppsala utdelar årligen ett antal kulturstipendier. Syftet är att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom områden såsom litteratur, musik, film, bildkonst, teater, dans, konsthantverk, folkbildning eller kulturhistoria. Stipendierna är skattefria. Behöriga att tilldelas stipendier är personer som bor i, eller har verksamhet förlagd till, Uppsala län. Sista ansökningsdatum är den 1 oktober. Beslut om mottagare fattas vanligtvis i februari.

Riktlinjer för stipendierna samt instruktioner gällande arbetsprov hittar du under Dokument. Under Tidigare mottagare kan du läsa om tidigare års stipendiater.

Kulturstipendier och hedersstipendium

Kulturstipendium ansöker du om själv, hedersstipendium kan du föreslå någon till. Kulturstipendier utdelas till fortlöpande konstnärlig/kulturell verksamhet, medan hedersstipendium utdelas för att uppmärksamma mångårig förtjänstfull kulturell verksamhet. Vanligtvis utdelas sju kulturstipendier om 30 000-40 000 kr och ett hedersstipendium om 10 000 kr, men det kan variera mellan åren. Den totala stipendiesumman är 230 000 kr.

Ansökan / förslag

Ansökan görs senast 1 oktober varje år. Ansökan öppnas omkring en månad före sista ansökningsdag. Beslut om mottagare fattas av Region Uppsalas kulturnämnd, vanligtvis i slutet av februari. Då meddelas alla som ansökt om beslutet.

Frågor?

För frågor om allt kring stipendierna, kontakta gärna handläggaren via kontaktuppgifterna!