Konstnärligt utvecklingsstöd

Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd är ett tvåårigt stipendium för att ge professionella kulturutövare (enskilda eller mindre grupper) möjlighet till utveckling och förnyelse. Mottagaren får upp till 100 000 kr per år under en period av högst två år. Stipendiet är skattefritt. Sista ansökningsdag är 1 oktober. Beslut om mottagare fattas av Region Uppsalas kulturnämnd, vanligtvis i februari.

Riktlinjer för stödet samt instruktioner gällande arbetsprov hittar du under Dokument. Information om tidigare mottagare av stödet hittar du i menyn.

Ansökan

Ansökan görs senast 1 oktober varje år. Ansökan öppnas omkring en månad före sista ansökningsdag. Beslut om mottagare fattas av Region Uppsalas kulturnämnd, vanligtvis i slutet av februari. Då meddelas alla som ansökt om beslutet.

Frågor?

För alla frågor om stödet, kontakta gärna handläggaren via kontaktuppgifterna!