Shared reading - Läsa tillsammans - www.lul.se

Shared reading - Läsa tillsammans

Den läsfrämjande metoden Shared reading - Läsa tillsammans är en gemensam läsning som görs i grupp. En utbildad ledare har förberett en text som delas ut när gruppen samlats. Ledaren högläser texten, som kan vara en dikt eller en kortare novell, och sedan börjar samtalet. Svåra ord reds ut, och man närmar sig texten mer och mer. Ett gemensamt utforskande börjar, en stöttande och aktiv läsning där man bidrar med sina tankar och känslor. Den som vill läsa högt får göra det.

I oktober 2017 tolv deltagare från folkbildning, forskning, folk-, sjukhus- och regionbibliotek under tre dagar utforska, lära sig och skaffa sig erfarenheter av metoden Shared Reading - för att efteråt själva kunna leda grupper, stötta utveckling och forskning på området. Utbildningen arrangerades i samarbete mellan Länsbibliotek Uppsala, Regionbibliotek Stockholm och institutionen för ABM vid Uppsala universitet och leddes av Tom Young och Amanda Boston från The Reader.

Ett nätverk för de initiativ som tas i Sverige har startades, se facebookgruppen Nätverket Shared Reading Sverige.

Från Uppsala län deltog representanter från Bibliotek Uppsala, Sjukhusbiblioteket vid Akademiska sjukhuset, Folkuniversitetet samt institutionen för ABM vid Uppsala universitet.

Och innan det, i april 2017, arrangerade vi tillsammans med Regionbibliotek Stockholm och ABM Uppsala universitet en konferens där Jane och Phil Davis, från The Reader Organisation i Liverpool var huvudpersoner. De har byggt upp en stor organisation runt gemensam läsning.

I november 2018 arrangeras en ny ledarutbildning, mer info fås via denna länk.

En bra introduktion till hur det kan fungera på bibliotek ger den här fyraminuters videon: https://www.youtube.com/watch?v=58LNxNdpIJs

**

Kulturrådets definition av läsfrämjande stämmer bra med vad som kan göras via Shared Reading. Så här skriver Kulturrådet (Ur "Handlingsprogram för läsfrämjande, 2014):

"Vad är läsfrämjande?
 För att förtydliga att Kulturrådets läsfrämjande arbete är en del av kulturpolitiken har vi definierat läsfrämjande på följande sätt.

Läsfrämjande är att:
• göra läsare av läskunniga
• öppna vägar till litteraturen för den som inte läser
• öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar
• ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur
• ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet."