Länet läser - en bokcirkel för hela länet

Länet läser är en läsfrämjande satsning där olika ålders- och läsargrupper från länets alla kommuner får chans att samlas runt en gemensam bok i evenemang, bokcirklar och diskussioner på biblioteken. 2018 års bok är "Kallocain" av Karin Boye.

Ett nyskrivet förord av Elin Cullhed finns att ta del av på biblioteken i länet, tryckt i en folder tillsammans med läsecirkelfrågor. Finns också att läsa och ta del av på Länet läser-webben: Länet läser

Kriterierna juryn jobbat utifrån är att boken ska vara skriven på svenska och vara äldre än 15 år, ska locka en någorlunda bred allmänhet, ska ha en koppling till dagens samhälle och uppmuntra till dialog, diskussion samt kunna fungera som utgångspunkt för samtal, debatter och andra typer av program på biblioteket.

Kontaktperson Regionbibliotek Uppsala: Stefan Eurenius