Tillgängliga medier: Alla kan läsa och hör sen!

Tillsammans med läns- och regionbiblioteken i Gävleborg och Dalarna satsar vi särskilt på arbetet med tillgängliga medier under 2017-2018. Vi kommer att arbeta med kompetens- och verksamhetsutveckling tillsammans med folkbiblioteken i regionen.

Projektet finansieras av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Projektägare är Länsbibliotek Dalarna och du kan läsa mer om projektet på deras hemsida.