Självskattningstestet som verktyg för diskussion och kompetensutveckling

När du besvarat testet har du möjlighet att få dina svar e-postade till dig. Detta gör att du har möjlighet att spara dina skattningar. Självskattningstestet kommer finnas tillgängligt under lång tid, så du har därför möjlighet att göra testet igen och få en bild av din kunskapsprogression.

Det är naturligtvis möjligt för alla på en arbetsplats att göra testet, spara sina svar och använda detta som ett underlag för en gemensam diskussion på arbetsplatsen.

Förslag på diskussionsfrågor:

  • Vilka påståenden får ni frågor kring av era biblioteksbesökare idag?
  • Vilka påståenden skulle ni vilja höja er kompetens kring?
  • Kring vilka påståenden skulle ni vilja vara en aktiv aktör i ert närsamhälle?