Om Digikomp-samarbetet

Digikomp är ett samarbete mellan läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Uppsala, Stockholm och Örebro. Vi samplanerar resurser som syftar till digital kompetensutveckling hos bibliotekspersonal. Samarbetet har kommit till utifrån det nationella kompetenslyftet Digitalt först med användaren i centrum.

I dagsläget planerar och genomför vi följande delar:

  1. Självskattningstest för digital kompetens. Innan vi kan satsa på ett digitalt kompetenslyft måste vi kartlägga aktuella kunskaper. Vad kan bibliotekspersonalen, och vad kan de inte? Utvecklingen av självskattningstestet kan ni läsa om i rapporten Digitala kompetenser - vägen till ett självskattningstest för folkbibliotekspersonal (pdf). I rapporten Vad kan vi egentligen? Analys av data Q1 2018 ur Självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal kan du ta del av resultatet från de 2063 personer som gjorde testet första kvartalet 2018. Du kan göra testet och ta del av det fortsatta arbetet på www.regionuppsala.se/digikomp. Ansvarig: Eleonor Grenholm
  2. Chefsspår. Under hösten 2017 har vi lyft digital kompetens och MIK i våra respektive bibliotekschefsgrupper med syfte att höja kunskapen och beredskapen att kompetensutveckla bibliotekspersonalen. Ansvarig: Sandra Spjut
  3. Översättning av Design thinking for libraries. Design thinking är en kraftfull metod för verksamhetsutveckling som kombinerar uppdrag och professionell behovsanalys med användarperspektiv. Genom att översätta Design thinking for libraries från engelska till svenska, kombinerat med att genomföra och dokumentera workshops där metoden tillämpas, hoppas vi på att metoden når fler. Översättningen kommer att finnas tillgänglig för alla i början av 2018. Ansvarig: Linda Sävhammar