Fortsatt litteratursatsning - www.lul.se

Fortsatt litteratursatsning

Regionbibliotek Uppsala gör sedan 2014 en litteratursatsning i Uppsala län, med inslag som Litteraturkarusellen, Mötesplats Litteratur och mentorsprogram för författare. Läs mer om litteratursatsningen här.