Pågående projekt och satsningar

Här i menyn till vänster hittar du information om projekt och/eller särskilda satsningar som vi just nu driver på Regionbibliotek Uppsala.

Förutom dessa så kommer arbetet framöver att handla mycket om de nationella satsningar som görs på folk- och regionbiblioteken – i syfte att dels stärka den digitala kompetensen hos invånarna, dels öka utbudet av och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Totalt omfattar satsningarna 275 miljoner kronor per år under perioden 2018 - 2020.

Digitalt först med användarna i fokus

25 miljoner kronor går till regionbiblioteksverksamheten för att stärka folkbibliotekens arbete med digital kompetens och källkritiskt tänkande. Pengarna fördelas av Kungliga biblioteket.

Nationell samordning

Kerstin Olsson, tidigare chef för Regionbibliotek Östergötland, har anställts av KB som projektledare för satsningen.

Eleonor Grenholm, bibliotekskonsulent här på Regionbibliotk Uppsala, arbetar som samordnare för de regionala bibliotekens arbete med Digitalt först.

Stärkta bibliotek i hela landet

225 miljoner kronor går till landets folkbibliotek för att öka utbudet av och tillgängligheten till biblioteksverksamhet. Pengarna fördelas av Kulturrådet med utgångspunkt i två ansökningsperioder per år.

Läs mer på Kulturrådets webbplats.

Kultursamverkansmodellen och de regionala biblioteksverksamheterna

25 miljoner kronor tillförs kultursamverkansmodellen för att förstärka regionbibliotekens arbete. För Uppsala läns del innebär det 950 000 kronor.

Läs mer om de olika satsningarna på Regeringens webbplats.