Kalendarium

2019

Chefsmöte: Ledarskapsspår Digitalt först
När:
11 januari kl. 09.00 - 16.00 (preliminär tid).
Var: Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4, Uppsala.
Information skickas ut till deltagarna.

Utbildningsdag: Tillgänglighet i rum och verksamhet - så funkar det!
När:
31 januari, kl. 08.45 - 16.00
Var: Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4, Uppsala.
Mer information och anmälan. 

Nätverksträff: Tillgänglighetsnätverket i Uppsala län
När: 7 februari, kl. 9.00 - 12.00
Var: Uppsala stadsbibliotek.
Mer info skickas ut till nätverkets deltagare.

MötUpp! Kollegialt samtal om handledarrollen i en digitaliserad och föränderlig tid
När: 28 februari, kl. 9.00 - 12.00
Var: Regionens hus, Uppsala.
OBS! INSTÄLLT - vi kommer att lyfta frågan/ämnet vid ett senare tillfälle.

Lärtillfälle: Film i verksamhet för barn och unga
När:
14 mars, kl. 13.00 - 16.00.
Var: Uppsala.
I samarbete med Kulturenheten Film. Mer information kommer.

Utbildningsdag: Bli bättre på bemötande - tema: äldre
När:
18 mars, kl. 13.00 - 16.00.
Var: Uppsala.
I samarbete med Bibliotek Uppsala och Kulturenheten. Mer information kommer.

Forskarperspektiv: Unga berättar - om ungas syn på bibliotek och på läsning
När:
22 mars, kl. 08.30 - 10.00
Var:
Mallas sal, Uppsala stadsbibliotek, Svartbäcksgatan 17, Uppsala.
Mer information.

MötUpp! Kollegialt samtal om bibliotekens arbete med nationella minoriteter
När:
4 april kl. 9.00 - 12.00
Var: Regionens hus, Uppsala.
Mer information kommer.