Länet läser - en bokcirkel för hela länet

Länet läser var en läsfrämjande satsning där olika ålders- och läsargrupper från länets alla kommuner fick chans att samlas runt en gemensam bok i evenemang, bokcirklar och diskussioner på biblioteken. 2018 års bok var "Kallocain" av Karin Boye.

Ett nyskrivet förord av Elin Cullhed togs fram och fanns att ta del av på biblioteken i länet, tryckt i en folder tillsammans med läsecirkelfrågor. Fanns också att läsa och ta del av på Länet läser-webben: Länet läser

Kriterierna juryn jobbade utifrån var att boken skulle vara skriven på svenska och vara äldre än 15 år, skulle locka en någorlunda bred allmänhet, ha en koppling till dagens samhälle och uppmuntra till dialog, diskussion samt kunna fungera som utgångspunkt för samtal, debatter och andra typer av program på biblioteket.

Kontaktperson Regionbibliotek Uppsala: Stefan Eurenius