Timeout för läsning

Timeout för läsnings logotyp

Länsbibliotek Uppsala har under 2015 och 2016 beviljats bidrag av Statens kulturråd för att driva ett läsfrämjandeprojekt riktat till idrottande flickor och pojkar – Timeout för läsning.

Böcker i omklädningsrummet. Högläsning på väg till bortamatchen. Oväntade bokdropp. Äldre ungdomar som snackar böcker med yngre. Författarbesök och boktävlingar.

Samverkan kring barns läsning

Timeout för läsning undersöker hur bibliotek och idrottsföreningar kan samverka kring barns läsning. Tre kommuner deltar i projektet: Enköping, Heby och Håbo. Projektet riktar sig för närvarande till fotbollsklubbar men också andra idrotter kan bli aktuella.

Viktigt med förebilder

Bild på sex stycken glada unga läspolare i Timeout för läsning-projektet 2015
Läspolarna i Timeout för läsning-projektet 2015. Foto: Anki Käll

Förebilder är viktigt, både för idrott och läsning, och detta är något som projektet tar fasta på. SISU Idrottsutbildarna Uppland och de tre biblioteken har utbildat så kallade "läspolare", unga idrottsprofiler som är med på föreningarnas sommarläger och fotbollsskolor. Genom roliga aktiviteter inspirerar läspolarna de yngre barnen och ungdomarna till läsning. Under hösten får de deltagande lagen besök av läspolarna, som pratar böcker eller läser högt i omklädningsrummet eller klubblokalen. Bibliotekarierna i de tre kommunerna fungerar som stöd till läspolarna, till exempel genom att tipsa om roliga och spännande böcker. Författaren och läscoachen Johan Unenge besöker tre bibliotek under hösten och de deltagande lagen med tränare, ledare och föräldrar är särskilt inbjudna.

Ipad som redskap

Läsning kan idag ske på så många olika sätt – i "vanliga" böcker eller tidningar, men lika gärna digitalt. Varje lag som deltar i Timeout för läsning får en Ipad, så att alla ska få prova på att läsa e-böcker och e-ljudböcker. Med hjälp av Ipaden kan ungdomarna själva filma sina egna boktips, och om de vill kan de till exempel göra en film om sitt lag. Det material som ungdomarna skapar kan sedan spridas via bibliotekens webbplatser.

Mer om projektet

Timeout för läsning är ett samarbete mellan Länsbibliotek Uppsala, SISU Idrottsutbildarna Uppland och biblioteken i Enköping, Heby och Håbo. Projektet delfinansieras av Statens kulturråd.