Språket, typ & Språknätet

Under 00-talet genomförde Länsbibliotek Uppsala och Barnhälsovården i Uppsala län ett par projekt med fokus på arbetet med små barns språkutveckling: "Språket, typ – redan på skötbordet" 2005–2007 och "Språknätet" 2010–2013.

Projekten vände sig till personal på barnavårdscentraler och bibliotek. Språknätet har även involverat familjecentraler, öppna förskolan och logopeder. Syftet var bland annat att stärka engagemanget i samarbetet. Sedan 2013 är Språknätet en permanentad samverkansform. Läs mera under fliken Språknätet.

Klicka på bilden för att ladda ner en projektrapport från "Språket, typ – redan på skötbordet" (pdf).

Ladda ner projektrapporten Språket typ – redan på skötbordet, som pdf