KUB-projektet

KUB-projektet

Januari 2012–juni 2014 deltog länsbiblioteket och länets folkbibliotek i KUB-projektet, tillsammans med folkbiblioteken i Dalarna, Värmland och Gävleborg. KUB var ett EU-finansierat projekt med syfte att framtidssäkra biblioteken och dess personal. En rad kompetenshöjande insatser genomfördes inom fyra olika spår.

Vill du veta mera om utbildningarna inom KUB-projektet, eller få allmän information om projektet? Klicka dig in på KUB-bloggen.