Dela Läslust

I projektet Dela läslust har folkbiblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län arbetat med att utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet under drygt två års tid, 2015 - 2017. Syftet var att stärka bibliotekets möte med såväl aktiva som potentiella användare. Genom att arbeta med fördjupande metoder så skulle biblioteken utvecklas som lärande organisationer, med fokus på förutsättningar och behov i det egna lokalsamhället.

Projektet har beskrivits och utvärderats, vilket har resulterat i två rapporter (kan laddas ner, se under Läs mer):

Jenny Lindberg: "Allt vi gör är ju läsfrämjande" - en fokusgruppsstudie med deltagare i projektet Dela läslust. Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

Lisa Ångman: Dela läslust - ur ett regionalt perspektiv.

En särskild skrift - Dela läslust - Hur går vi vidare? - har sammanställts med viktiga resultat, reflektioner och framåtblickande frågor från de två rapporterna. Skriften innehåller också exempelberättelser från kommunbibliotek i de fyra länen. Skriften kan du ladda ner, se under Läs mer. Kontakta Regionbibliotek Uppsala för enstaka, tryckta exemplar.

Du kan också läsa mer om projektet på Dela Läslust-webben.

 

Dela Läslusts logotyp