• Storbrunn Östhammar
  • Makeybananer
  • Biblioteksmugg
  • Skutskär
  • Bild med många språk

Regionbibliotek Uppsala

Regionbibliotek Uppsala har till uppgift att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i Uppsala län. Vi anordnar olika slags lärtillfällen, initierar och samordnar projekt, omvärldsbevakar och arbetar med nätverk på regional och nationell nivå.

Följ oss gärna på Facebook.


Digitalt först med användaren i fokus. Under 2018-2020 arbetar samtliga regionala biblioteksverksamheter i landet med den statliga satsningen Digitalt först med användaren i fokus, som samordnas av Kungliga biblioteket. Satsningen innebär ett digitalt kunskapslyft för folkbibliotekspersonal och syftar i förlängningen till att främja digital kompetens hos allmänheten.
Läs mer om satsningen på KB:s projektblogg.


Språknätet - nu i revideringsfas. Språknätet är en sektorsövergripande samverkan kring små barns språkutveckling mellan bibliotek, barnhälsovård, öppen förskola och logopedi i Uppsala län. Språknätet började som ett kulturrådsfinansierat projekt och är sedan 2013 en etablerad samverkansform. Nu pågår ett revideringsarbete som handlar om att ta fram en ny överenskommelse mellan parterna och en uppdaterad modell som beskriver innehåll och form för samverkan.
Läs mer om Språknätet.