Mötesplats Litteratur

Mötesplats Litteratur är de möten runt litteratur vi arrangerar tillsammans med andra aktörer i länet.

Aktuella föredrag och diskussioner med och för länets litteraturförmedlare. Inbjudna är författare, bibliotekspersonal, skrivarelever, bokhandlare, studieförbund, förläggare, akademin, politiker och tjänstemän på kulturens område, författarsällskap och bibliotekens vänföreningar.

Via vår youtubekanal går det att ta del av föredrag och samtal: Regionbibliotek Uppsala på Youtube

2018

8 maj
En förmiddag om Jan Fridegård och Harriet Löwenhjelm
Fyriskällan, Uppsala


Tidigare års mötesplatser:

2017

9 juni
Om Stephen King "Att skriva".
Maria Sveland och Ola Larsmo
Litteraturcentrum c/o Studiefrämjandet, Uppsala

2016

22 mars
Fyriskällan som resurs för länets författare
Karin Runevad, Erik Lindblad och Ola Larsmo
Fyriskällan

26 april
Om Viks slott, Wiks folkhögskola och författarna i länet
Sverker Larsson, AnnaLena Åberg och Marie-Louise Riton
Wiks folkhögskola

29 november
Bokhandel och litteraturfestival
Mats Berglund och Mattias Eklöf
Studentbokhandeln

2015

10 mars
Den osynliga litteraturskatten
Anna Franklin, Reza Rezvani, Ulla Hjorton
Uppsala Missionskyrka

22 april
Det fria ordet
Gunnar Ardelius och Nick Jones
Drottninggatans bokhandel

13 oktober
Språk och stil
Carin Östman och Christina Wahldén
Uppsala stadsteater

3 december
Litteraturhus
Åsa Wirén Jonsson, Karin Forsgren Anderung, Anita K. Alexandersson, Karin Hansson
Uppsala Konsert & Kongress

2014

18 februari
I begynnelsen är ordet. Om författarens och skrivandets villkor.
Ingmar Lemhagen och Katarina Kieri
Uppsala stadsbibliotek

12 mars
E-bokens framtid – om nya vägar för att skapa intresse för litteratur
Hanna Stjärne och Niclas Lindberg
Uppsala stadsbibliotek

30 oktober
Bokcirklar – en ny läsrörelse
Kerstin Rydbeck, Annika Hermele, Kathy Wiberg och Ulrika Danielsson
Upplandsmuseet

26 november
Idrott och läsning – så får vi unga att läsa mer
Maria Telenius, Claes Wallgren, Helena Gille, Anneli Lidström
Uppsala Missionskyrka