Publicerat

Här hittar du rapporter och andra skrifter på litteraturområdet från Regionbibliotek Uppsala.

 

2017

Samhälle och litteratur på regional nivå. Om den utökade satsningen litteratur i Uppsala län (2017) Författare: Pamela Schultz Nybacka. Läs som pdf

2016

Författares villkor i Uppsala län - ett kunskapsunderlag. (2016) Författare: Marie-Louise Riton. Med efterord av Pamela Schultz Nybacka. Läs som pdf.

2015

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015–2017. Antagen av Kulturnämnden, Landstinget i Uppsala län, i april 2015. Läs som pdf.

2011

Litteraturhus. Rum för läskonster. Slutrapport 2 från projektet Läskonster. Red: Solveig Hedenström och Lena Lundgren. Läs som pdf.

Vi ger också ut ett biblioteksmagasin som du hittar under fliken Upplysningen.