Mentorskapsprogrammet våren 2019

Inför våren 2019 matchades fyra st par mentorer och adepter ihop. Via Uppsala Författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och författarskolan på Biskops Arnö sökte vi efter intresserade.

När vi behandlat ansökningarna kunde alltså fyra matchningar göras:

Johanna Stenius blev mentor för Uppsala kommuns fristadsförfattare Ashraf Bagheri

Magnus Ringgren blev mentor för Börje Larsson

Monic Arwidson W blev mentor för Torhild Elisabet Sandberg

Nawid Akhgar blev mentor för Sharif Saiidi.Johanna Stenius 

Johanna Stenius, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2019. Foto Bonnierförlagen.

Ashraf Bagheri

Ashraf Bagheri, fristadsförfattare i Uppsala kommun och adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2019.

Magnus Ringgren

Magnus Ringgren, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2019. Foto Oskar Söderman.

 Börje Larsson

Börje Larsson, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2019. Foto privat

 Monic Arvidson W

Monic Arwidson W, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2019. Foto Per Johan Arvidson.

Torhild Elisabet Sandberg

Torhild Elisabet Sandberg, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2019. Foto Magnus Aronson.

Nawid Akhgar

Nawid Akhgar, mentor i i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2019. Foto privat

Sharif Saiidi

Sharif Saiidi, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2019. Foto privat