Mentorskapsprogrammet hösten 2018

Hösten 2018 deltog tre par mentorer och adepter. Vi vände oss återigen till Uppsala Författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och författarskolan på Biskops Arnö för att söka efter intresserade.

Från de inkomna ansökningarna matchades följande par ihop: Lina Sjöberg var mentor för Lizette Romero, Anette Skåhlberg var mentor för Boo Egebjer och Mattias Käck och Oskar Jonsson var varandras mentorer och adepter. (Det sistnämnda paret var lite av en speciallösning. I matchningen såg vi att Mattias och Oskar befann sig på ungefär samma plats och hade en liknande inriktning i det dom jobbar med - bilderböcker för barn.)

Lina Sjöberg foto Sofia Runarsdotter 

Lina Sjöberg, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2018. Foto Sofia Runarsdotter.

Lizette Romero

Lizette Romero, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2018.

Anette Skåhlberg foto Beatrice Olsson

Anette Skåhlberg, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2018. Foto Beatrice Olsson.

 Boo Egebjer Copyright Johannes Söderberg SVT.

Boo Egebjer, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2018. Foto copyright Johannes Söderberg SVT

 Mattias Käck foto Awni Mohamed

Mattias Käck, mentor OCH adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2018. Foto Awni Mohamed.

Oskar Jonsson foto Stefan Tell

Oskar Jonsson, mentor OCH adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2018. Foto Stefan Tell.