Mentorskapsprogrammet våren 2018

Våren 2018 utökas antalet mentorer och adepter från tre till fyra par. Vi vände oss återigen till Uppsala Författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och författarskolan på Biskops Arnö för att söka efter intresserade.

Från de inkomna ansökningarna matchades följande par ihop: Anna-Lena Brander är mentor för Eva Douhan Lundkvist, Johanna Ekström är mentor för Saga Karlsson, Ingvar Svanberg är mentor för Ann Lindgren och Danny Wattin är mentor för Terese Ädling.

Anna-Lena Brander

Anna-Lena Brander, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2018. Foto .

Eva Douhan Lundkvist

Eva Douhan Lundkvist, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2018.

Johanna Ekström

Johanna Ekström, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2018. Foto Jakob Wästberg.

Saga Karlsson

Saga Karlsson, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2018.

Ingvar Svanberg

Ingvar Svanberg, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2018. Foto Osva Olsen.

Ann Lindgren

Ann Lindgren, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2018. Foto Carola Björk.

Danny Wattin

Danny Wattin, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2018. Foto Ulrica Zwenger.

Terese Ädling

Terese Ädling, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2018.