Mentorskapsprogrammet hösten 2017

Hösten 2017 utökas antalet mentorer och adepter från två till tre par. Vi vände oss återigen till Uppsala Författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och författarskolan på Biskops Arnö för att söka efter intresserade.

Från de inkomna ansökningarna matchades följande par ihop: Per Kornhall är mentor för Bisrat Woldemichael, Eva Ludvigsen är mentor för Anna Araviadis och Anna Franklin är mentor för Tamara Mivelli.

Per Kornhall, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2017. Foto Eva Lindblad.

Per Kornhall, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2017. Foto Eva Lindblad.

Bisrat Woldemichael, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2017.

Bisrat Woldemichael, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2017.

Eva Ludvigsen, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2017. Foto Lena Hammar.

Eva Ludvigsen, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2017. Foto Lena Hammar.

Anna Araviadis, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2017. Foto Henrik Araviadis.

Anna Araviadis, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2017. Foto Henrik Araviadis.

Anna Franklin, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2017. Foto Staffan Claesson.

Anna Franklin, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2017. Foto Staffan Claesson.

Tamara Mivelli, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2017.

Tamara Mivelli, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2017.