Mentorskapsprogrammet våren 2017

Mentorer och adepter söktes hösten 2016 via Uppsala Författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och författarskolan på Biskops Arnö.

Från de inkomna ansökningarna matchades två par ihop: Annika Berg-Frykholm var mentor för adepten Ylva Larsson och Maria Frensborg var mentor för Monic Arvidson W.

Annika Berg-Frykholm, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2017.

Annika Berg-Frykholm, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2017. Foto Sture Ekendahl.

 

Ylva Larsson, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2017.

Ylva Larsson, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2017. Foto Ellen Pettersson.

 

Maria Frensborg, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2017.

Maria Frensborg, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2017. Foto Fredrik Frensborg.

Monic Arvidson W, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2017.

Monic Arvidson W, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare våren 2017.