Mentorskapsprogrammet hösten 2019

Mentorskapsprogrammet för författare fortsätter locka många intresserade författare och skrivare från länet. Nu under hösten 2019 har tre par mentorer och adepter kunnat matchas: Lena Köster är mentor för Sabina Hassan, Therése Söderlind mentor för Amanda Bravo och Maj-Britt Wiggh är mentor för Kerstin Ekholm.


Lena Köster

Lena Köster, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2019.

Sabina Hassan

Sabina Hassan, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2019.

Therése Söderlind

Therése Söderlind, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2019.

 Amanda Bravo

Amanda Bravo, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2019.

 Maj-Britt Wiggh

Maj-Britt Wiggh, mentor i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2019.

Kerstin Ekholm

Kerstin Ekholm, adept i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2019.