Dokumentation

Collage med titlar som Länsbibliotek Uppsala publicerat
Foto: Charlotte Björck

Länsbiblioteket kommunicerar regelbundet via nyhetsbrev och tryckt tidning. Vi publicerar också rapporter och forskningsstudier. Utbildningsdagar dokumenteras på olika sätt. På dessa sidor kan du ta del av dokumentation av vår verksamhet.