Kriterier för kulturresa

För att kunna utnyttja erbjudandet om kulturresa skall nedanstående kriterier uppfyllas:

  • Resorna gäller endast för pedagog- eller lärarledda grupper av barn och unga inom förskoleverksamheten, grundskolan, förskoleklass samt fritidsverksamheten.
  • Resorna gäller för besök av kultur- och folkhälsokaraktär; exempelvis institutioner, bibliotek och vissa evenemang. Godkända resmål finns angivna i särskild resmålslista.
  • Resor till idrotts- och sportevenemang omfattas inte av avtalet.
  • Resorna gäller med UL:s regionbussar, tåg och stadsbussarna i Uppsala.
  • Resorna gäller ordinarie turer, vardagar mellan kl 9:00-15:00,  med reservation för den transportkapacitet som finns tillgänglig.
  • Resorna gäller från hållplats till hållplats (inte från förskolan/ skolan till besöksmålet).
  • Antalet barn/ungdom med pedagog/lärare som kan nyttja erbjudandet om kulturbuss är högst 30 personer eller en skolklass per resa (antalet kan dock variera beroende på kapacitet i linjetrafiken) sittplats kan inte garanteras. Resenärer med ordinarie färdbevis har företräde till sittplats.

 

I vänstermenyn hittar du hela listan över resmål för kulturresa i länet, samt information om hur du går till väga för att boka.