Kultur i vården

Här kan du läsa om verksamheten Kultur i vården och de kulturprogram som vi anordnar för dig som är patient, närstående, personal eller besökare inom landstingets vård.

Friskfaktor och rättighet

Kultur ger ljusglimtar i tillvaron, skapar värdefulla möten och ger verktyg för reflektion. Att delta i kulturlivet är en viktig friskfaktor, men också en mänsklig rättighet. Därför arbetar Kulturenheten för kulturens förekomst inom vården.

Kulturprogram inom vården

I samarbete med olika aktörer, anordnar Kulturenheten kulturprogram på flera platser inom Region Uppsalas vård. Till höger kan du ladda ner ett pdf-dokument med aktuella kulturprogram, samt övriga kulturerbjudanden för vården. Information om kulturevenemang på Akademiska sjukhuset finns även hos Sjukhusbiblioteket, se länk till höger.

Alla kulturprogram har fri entré och riktar sig till dig som är patient eller närstående, samt personal eller besökare, inom Region Uppsalas vård. Hela höstens program ligger till höger på sidan under dokument.
Välkommen!

Aktuellt

Barnkulturens dag på Akademiska barnsjukhuset

Artisten Ako Foto: Sture EkdahlArtisten Ako. Foto: Sture Ekdah

Program

Kl. 09.30 Sång och musik- Ako besöker avdelningarna 

Kl. 10.00-12.00 Skapande verkstad med museipedagog Maria Wallin från Bror Hjorths Hus

Kl. 11.00-11.30 Sång och musik - Ako besöker lekterapin

Kl. 13.00-15.00 Animationsverkstad på lekterapin

Kl. 14.00 Fika på lekterapin

Kl. 15.00-15.45 Författarbesök på lekterapin av författare Dan Höjer

När och var?
Onsdag 11 september kl. 09.30-16.00
Avdelningar och lekterapin, Ing 95/96, Akademiska barnsjukhuset