Kurser & träffar

Masterclass: Producentskap

4 x Fristående föreläsningar
Är du producent på egna eller andras filmproduktioner eller intresserad av att ta den rollen? Då erbjuder vi en serie masterclasses på temat producentskap.

Totalt fyra träffar under året i Örebro, Uppsala och Eskilstuna där du som deltagare kan besöka bara en, eller alla fyra om du så vill. Träffarna varvar möten med hårdfakta kring budget, stödansökningar och avtalsskrivning med inspirerande föreläsningar med producenter som berättar om sin väg in i yrkesrollen utifrån egna case studies.

PROGRAM VÅREN 2019
Patrik Axén - Svenska Filminstitutets produktionsstöd
Tisdag 21 maj kl 11.00-15.00
Örebro

Siri Hjorton Wagner - Filmproducent och regissör
Måndag 3 juni, kl 11.00-15.00
Uppsala

Anmälan och mer info finns här.


 

Biografkonferens
25 maj i Eskilstuna

För biografer i Sörmland, Uppland och Örebro län

Lördagen den 25 maj bjuds biografer från Sörmland, Uppland och Örebro län in till en heldagskonferens på biograf Royal i Eskilstuna.

Stärk biografen genom samarbete!
Värmlands Biografnätverk besöker oss och berättar om sina erfarenheter.

Öka publiken med 50%
Olle Agebro från Fyrisbiografen berättar hur de gick till väga för att göra just det.

Är biografen redo för nästa teknikuppdatering?
Vi pratar ny teknik och hur man bäst förbereder sig.

Svenska Filminstitutets teknikstöd
Biografhandläggare Ulrika Sundbäck från Svenska Filminstitutet.

Vi avslutar dagen med att samla ihop oss länsvis för vidare samtal kring eventuell samverkan.

Värdar för dagen och regionala kontaktpersoner
Sörmland - Gunnel Nelzén, gunnel.nelzen@regionsormland.se
Uppland - Louise Bown, louise.bown@regionuppsala.se
Örebro län - Jerry Eriksson, jerry.eriksson@regionorebrolan.se

Lördag 25 maj10.00-16.00 (Fika från 09.30)
Royal i Eskilstuna
Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälda med utebliven närvaro debiteras 300:- (+moms) för att täcka våra utlägg. (Därför ber vi om fakturaadress i anmälan) Det går bra att skicka ersättare.
Vi bjuder på fika och lunch.
Anmälan senast 3 maj!
Anmälningslänk