Här hittar du material som kan användas vid marknadsföring av program där metoden Dansa en bok används.

Metoden Dansa en bok och allt tillhörande material får användas fritt under förutsättning att Region Uppsala anges som upphovsman.  

Obligatorisk text

Dansa en bok är en metod där dans och musik används för att stimulera läs- och språkinlärning och eget skapande. Metoden är framtagen av Kulturenheten Dans och Regionbibliotek Uppsala vid Region Uppsala med stöd av Kulturrådet. Läs mer om metoden på www.regionuppsala.se/dansaenbok

Logotyp

Logoyp 1 - enbart text (för webb)

Logotyp 2 - enbart text (för tryck)

Logotyp 3 - text med vågor (för tryck)

Bilder

Dessa bilder får användas fritt i marknadsföringssyfte under förutsättning att fotograf Elin Selin anges som upphovsman.

Dansar bokstäver Bild 1 (jpg)