Konstnärlig gestaltning

Kulturenheten har regionfullmäktiges uppdrag att konstnärligt gestalta Region Uppsalas alla lokaler. Motsvarande 1 % av byggnadskostnaden avsätts till konst.

Region Uppsala är beställare av konst till offentliga miljöer, lös konst och gestaltning av Region Uppsalas lokaler. Kultur och bildning arbetar för att konsten ska vara en del av länsinvånarnas vardag. Konst i offentlig miljö är ett sätt att visa den samtida konsten på fler platser än gallerier och konsthallar och samtidigt ge den en stor publik. 

Jean-Baptiste Béranger Kontinuitetsprincipen
Jean-Baptiste Béranger, Kontinuitetsprincipen (beställt verk)

Kulturenheten arbetar tillsammans med brukare, arkitekter och övriga konsulter fram ett program för den konstnärliga gestaltningen vid renoveringar och nybyggnationer. Konstprogrammet ligger till grund för beställningar och inköp av konst. Den beställda konsten skapar en idé- och formmässig relation till platsen, rummet och verksamheten. Den konst som köps in på utställningar speglar en annan sida av den samtida konsten och bidrar till ett brett urval av idéer, uttryck och tekniker.

Klicka här för att läsa om pågående projekt.