• Skapa Dans 2017 - 1
  • Start kultur 11
  • Konstkuben Akademiska - 1
  • Start kultur 14
  • Musikteater Wik 2017 - 1
  • Skutskär bibliotek
  • Wikdagen 2017 - 1

Kultur

Kultur och bildning är den del av Region Uppsala som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.

 


Arbetsvistelse inom teater tilldelas Teater Aros

Region Uppsalas arbetsvistelse för professionellt verksamma inom teaterområdet 2020 tilldelas Teater Aros. Vistelsen äger rum på Hållnäs konstkoloni i Norduppland under vecka 34 och syftet är att ge mottagarna möjlighet till fördjupning och utveckling av den egna konstnärliga verksamheten.


Satsning på författare en framgång

Region Uppsala gör sedan några år tillbaka en särskild satsning på litteratur vilket bland annat resulterat i ett mentorskapsprogram för författare. Mentorskapsprogrammet har blivit framgångsrikt och går nu in i sin sjunde omgång. Två författarpar har matchats under våren, Anna Ahlund är mentor för Gisela Nadasy och Magnus Alkarp är mentor för Tore Andersson Hjulman.


Ny regional biblioteksplan för Region Uppsala

Kulturnämnden har antagit en ny regional biblioteksplan. Planen är ett strategiskt och styrande dokument för regional biblioteksverksamhet under perioden 2020–2023.


Konstutställning på Offkonsten flyttad till webben

På grund av rådande situation med covid-19 håller utställningen "Att våga behålla sig själv – om konstnärliga processer" på Offkonsten! c/o Teatergalleriet stängt. Men samtliga filmer från utställningen finns nu att se via Kultur och bildnings kanal på YouTube.


Coronavirusets spridning påverkar länets kulturliv

Region Uppsala följer händelseutvecklingen noga kring spridningen av coronaviruset och har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer. Åtgärder mot smittspridningen påverkar hela den verksamhet som förvaltningen Kultur och bildning bedriver i olika former, liksom möjligheterna till den vanligtvis goda samverkan om kulturfrågorna i länet som sker genom möten och träffar.


 

Följ oss på

facebook