• Skapa Dans 2017 - 1
  • Start kultur 11
  • Konstkuben Akademiska - 1
  • Start kultur 14
  • Musikteater Wik 2017 - 1
  • Skutskär bibliotek
  • Wikdagen 2017 - 1

Kultur

Kultur och bildning är den del av Region Uppsala som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.

 


Konsten att delta – utställning i Enköping

Under december och januari fylls Tingshuset i Enköping med konstverk från deltagare i projektet Konsten att delta. Under 2018 har projektet startats upp i länet i samarbete mellan Kulturenheten vid Region Uppsala och Konstnärernas riksorganisation, Uppsala län. Utställningen görs i samarbete med Enköpings kommun och visas 20 december – 20 januari.


Litteraturkarusellen våren 2019 med Lars Sund och Moa Brännström Ott

Författarna till Litteraturkarusellen i Uppsala län våren 2019 är nu utsedda. Bokningarna görs alltid utifrån önskemål från folkbiblioteken i länet och till kommande säsong har Lars Sund och Moa Brännström Ott engagerats.


Konsten i ingång 100 på Akademiska sjukhuset

Ingång 100/101, den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset, börjar bli färdig för inflytt. Den 1 november togs byggnaden över av Region Uppsala och en intensiv inflyttningsperiod påbörjades. Den konstnärliga gestaltningen i byggnaden projektleds av Kulturenheten och även konsten är inne i en febril installationsfas.

Följ oss på

facebook