På gång

Här finner du fakta om sådant som är på gång inom kollektivtrafiken i Uppsala län. 

Det kan vara ett planerat samråd, en utredning eller ett projekt som pågår.

Se respektive undersida för mer information.