Wiks trädgård

Wiks slott på sommaren
Wikparken och slottsträdgården har inte alltid sett ut som den gör idag. 1823 gjordes Wikparken om till engelsk park. Målet var att försköna naturen och göra den lagom vild. Nya träd planterades och man lade grunden för dagens stigsystem. Runt sekelskiftet 1900 nådde parken sin fulla prakt och bevardes så fram till 1920-talet då skötseln av parken upphörde vilket medförde att parken på sikt växte igen.

Wiks trädgård på sommaren
Wikparken restaurerades mellan år 2000-2002 genom Upplandsstiftelsens försorg. Hassellundar och parkmiljöer lämnades ifred för att bevara natur- och kulturvärden.

Lårstaviken och syrener
Parkens stigar är idag lätta att ta sig fram på och tack vare informationsstolpar längs vägen kan man ta del av intressanta fakta om platsen. Genvägen, 1,2 km, är framkomlig med barnvagn och rullstoll och fri från betesdjur. Wikparken erbjuder även den lite längre Wikstigen som är 3,2 km.

Wikparken med häst och vagn
Wiks slott har ett nära samarbete med trädgårdsmästare Per Axell, som var med och planerade många av de planteringar vi ser i Wiks slottsträdgård i dag. Per håller tillsammans med Wiks slott kurser i ympning, trädbeskärning och trädgårdsdesign.

 

Foto: Johanna C Pettersson, Michael Jansson

Följ oss